Rádiologické oddelenie

Rádiologické oddelenie (RDG)

MUDr. Štefan Pavlík, primár
Tel. č.: +421 2 59371 751, e-mail: stefan.pavlik@nudch.eu

MUDr. Zlatica Pavlovičová, zástupca primára
Tel. č.: +421 2 59371 770, e-mail: zlatica.pavlovicova@nudch.eu

Mgr. Ingrid Štrokendlová, vedúca rádiologická asistentka
Tel. č.: +421 2 59371 520, e-mail: ingrid.strokendlova@nudch.eu

Rádiologické oddelenie zabezpečuje všetky potrebné rádiologické vyšetrenia. Hlavným zameraním RDG sú neinvazívne a invazívne vyšetrovacie metódy detí do 18 rokov a 364 dní. Uplatňujú sa vyšetrovacie metódy na diagnostiku vrodených chýb gastrointestinálneho a urogenitálneho traktu, dýchacích orgánov a ciev. Okrem diagnostických sa vykonávajú aj diapeutické liečebné výkony akými sú dilatácie striktúr pažeráka, dilatácie achalázie pažeráka alebo liečebné repozície invaginácií. RDG je jedným z mála pracovísk na Slovensku, kde sa vykonávajú genitografie, dilatácie striktúr GIT-u, kompletná ultrazvuková predoperačná, peroperačná a pooperačná diagnostika transplantácií pečene a parciálnych resekcií pečene, obličiek, sonografická diagnostika niektorých vrodených chýb GIT-u a bránice. RDG sa snaží znižovať radiačnú záťaž, k jej zníženiu a zároveň skvalitneniu rozlišovacej schopnosti RTG obrazu prispieva súčasný osvit RTG filmov zeleným spektrom svetla, tzv. zelený program a zosilňovacie fólie na báze vzácnych zemín. Pracovisko je plne digitalizované – bezfilmová nemocnica.

Informácie pre rodičov

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia dieťa.
V prípade, že je odosielajúcim lekárom indikované poskytnutie údajov zo zdravotnej dokumentácie formou napálenia RDG snímkov na médium, uvedie túto skutočnosť lekár v žiadanke na vyšetrenie alebo formou výmenného lístka.
V prípade poskytnutia údajov zo zdravotnej dokumentácie  formou napálenia RDG snímkov na žiadosť rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa, žiadame o vyplnenie žiadosti.
Informácie o ordinačných hodinách nájdete v menu AMBULANCIE.

Informácia o spracovaní osobných údajov
Čestné prehlásenie oprávnenej osoby
Žiadosť o poskytnutie údajov zo zdravotnej dokumentácie