Oddelenie urgentného príjmu (OUP)

Oddelenie urgentného príjmu (OUP)

MUDr. Mgr. Marcel Brenner, MPH – primár
Tel. č.: +421 2 59371 918, e-mail: marcel.brenner@nudch.eu

Mgr. Helena Šurániová – vedúca sestra
Tel. č.: +421 2 59371 922, e-mail: helena.suraniova@nudch.eu

Oddelenie urgentného príjmu (OUP) poskytuje stálu pohotovostnú službu pre deti od narodenia do 18 rokov a 364 dní. Disponuje pediatrickými, chirurgickými ambulanciami a lôžkovou ambulantnou časťou. Pracovisko je zamerané na diagnostiku a liečbu akútnych ochorení, úrazov či náhlych stavov, napríklad otráv. Ročne na tomto pracovisku ošetria  55-tisíc detských pacientov, z ktorých následnú ústavnú starostlivosť potrebuje okolo 11% detí. To znamená, že mimo nemocnice je možné liečiť viac ako 85% detí. Viac ako polovica pacientov prichádza na vyšetrenie s nechirurgickým ochorením.

Triediace pracovisko s nepretržitou prevádzkou je súčasťou OUP,  kde prichádzajú detskí pacienti s rôznymi ťažkosťami a  je veľmi dôležité poznať ich zdravotný stav ešte predtým, ako sa dostanú k lekárovi do ambulancie. Preto je na OUP zriadená triediaca ambulancia, v ktorej sestra podľa povahy ťažkostí pacienta určí jeho naliehavosť a ambulanciu pre následné ošetrenie lekárom. Pediatrická starostlivosť je preto poskytovaná v rôznych ambulanciách s diferencovaným prístupom.

Ambulancia pohotovostnej služby (APS)

Ordinačné hodiny

V pracovných dňoch:  16.00 – 22.00 hod.,

Cez víkendy a sviatky ordinujú dve ambulancie,  jedna od 7.00 – 17.00 hod., druhá ambulancia od 12.00 – 22.00 hod.

V týchto  ambulanciách vykonávajú služby všeobecní lekári z Bratislavského kraja. V uvedených časoch je spektrum pediatrických ambulancií OUP posilnené aj  ambulanciami so všeobecnými lekármi. V chirurgickej ambulancii sú ošetrení pacienti po úrazoch alebo iných náhlych chirurgických stavoch. OUP úzko spolupracuje so záchrannými zdravotnými službami a ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému. Pacienti po ošetrení na pracoviskách OUP sú odovzdaní do všeobecnej, resp. domácej starostlivosti alebo sú odoslaní na hospitalizáciu s cieľom ústavnej liečby. V ambulantnej lôžkovej (expektačnej) časti je podávaná pediatrická starostlivosť na lôžku. Sú to napríklad krátkodobé infúzie, inhalačná liečba, liečba akútnych alergických reakcií, otráv. Po niekoľkých hodinách býva pacient prepustený do domácej starostlivosti.

Vďaka spolupráci s ostatnými pracoviskami NÚDCH aj niektorými externými pracoviskami predstavuje OUP dôležitú križovatku rôznych medicínskych odborností na ceste pacienta.

Dôležité informácie pre pacienta a rodičov

Vážení rodičia, aby sme vám pomohli zorientovať sa na OUP, kde prichádzate s dieťaťom, ktoré ochorelo náhle a tieto stavy sú sprevádzané obavami a stresom, pripravili sme pre vás dôležité informácie.

  • Na OUP sa netreba vopred objednávať, ošetrení sú všetci pacienti.
  • Prosíme rodičov, aby po príchode na OUP zaregistrovali svoje dieťa v Registrácii pacientov, ktorá sa nachádza hneď pri vchode do nemocnice a ďalej sa riadili pokynmi pracovníkov registrácie.
  • Pri registrácii budete potrebovať kartu poistenca.
  • Po registrácii budete nasmerovaní do triediacej ambulancie, kde bude zdravotný stav dieťaťa v zmysle jeho akútnosti zhodnotený hneď po príchode na urgentný príjem.
  • Po zhodnotení zdravotného stavu v triediacej ambulancii sú pacienti s menej závažným zdravotným stavom smerovaní do ambulancií APS. Akútni pacienti vo vážnom zdravotnom stave, ktorí potrebujú urgentnú zdravotnú starostlivosť, sú riešení okamžite a neodkladne v ambulanciách OUP.
  • Pacienti s chirurgickou povahou ťažkostí sú smerovaní do chirurgickej ambulancie OUP.

Pri rozhodovaní sa, či vaše dieťa už potrebuje lekársku starostlivosť, alebo ešte znesie odklad, prípadne zvládnete jeho zdravotný stav doma, vám pomôže bezplatná mobilná elektronická aplikácia, ktorú sme pre vás pripravili. Jej cieľom je včasné varovanie predovšetkým pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá môže ohroziť život alebo zdravie dieťaťa.  Aplikácia je zameraná predovšetkým pre mladých rodičov, ktorí ešte nemajú  dostatok skúsenosti na zhodnotenie zdravotného stavu svojich detí.