Oddelenie liečebnej výživy novorodencov a dojčiat

Oddelenie liečebnej výživy novorodencov a dojčiat (OLVNaD)

MUDr. Jarmila Hornová, PhD.,, vedúca metodická lekárka
tel. č.: +421 259371 311, e-mail: jarmila.hornova@nudch.eu

MUDr. Ivana Letenayová vedúca metodická lekárka banky ženského materského mlieka
Tel. č. : +421 2 59371 843, +421 2 59371 531, e-mail: ivana.letenayova@nudch.eu,

Mgr. Daniela Tančáková, vedúca sestra
Tel. č.: +421 2 59371 235, e-mail daniela.tancakova@nudch.eu

Ďalšie kontakty:
Oddelenie liečebnej výživy novorodencov a dojčiat

Tel. č.: +4212 59371 236

>Banka ženského materského mlieka
Tel. č.: +421 259371 847

Dieťa potrebuje pre svoj zdravý vývoj nielen lásku, citové zázemie, každodennú starostlivosť, ale predovšetkým primeranú správnu výživu. Zdravá výživa podporuje normálny telesný a duševný vývin a zároveň je základom rozvoja imunitného systému, odolnosti a celkovej výkonnosti dieťaťa, môže pozitívne a dlhodobo ovplyvniť zdravie aj v dospelosti.

Stravu nutrične kvalitnú, zdravotne a hygienicky nezávadnú poskytuje pre malých pacientov pracovisko Oddelenie liečebnej výživy novorodencov a dojčiat (OLVDN). Zabezpečuje prípravu, dávkovanie a distribúciu fyziologickej a liečebnej výživy pre novorodencov a dojčatá na lôžkových oddeleniach nemocnice a špeciálnu výživu na základe individuálnych rozpisov stravy. Vykonáva poradenstvo pre rodičov pacientov a edukáciu v oblasti prípravy a podávania dojčenskej výživy a špeciálnych diét. Sústavnú kontrolu hygieny prípravy pokrmov a realizáciu preventívnych opatrení zameraných na zdravotnú bezpečnosť stravy zabezpečuje odborne vyškolený personál.

V stravovacom zariadení pracujú 4 sestry, 3 asistentky liečebnej výživy – špecialistky, sanitárky a pomocný personál. Prevádzku riadi vedúca sestra, ktorá organizuje, plánuje, koordinuje a kontroluje celý proces zabezpečovania fyziologickej a liečebnej výživy pre novorodencov a dojčatá v rámci zdravotníckeho zariadenia. Po odbornej stránke prevádzku riadi lekár – pediater.