Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

MUDr. Dagmar Székyová, ústavná dietologička
Tel. č.: +421 2 59371 258

Jana Pagáčová, vedúca oddelenia
Tel. č. : + 421 2 59 371 649, e-mail: jana.pagacova@nudch.eu

Marcela Klímová, vedúca asistentka výživy
Tel. č.: + 421 2 59 371 630, e-mail: marcela.klimova@nudch.eu

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania (OLVaS) zabezpečuje stravovanie pre pacientov a zamestnancov NÚDCH. Na dodržiavanie liečebnej výživy pre pacientov jednotlivých kliník a oddelení pripravovaných na základe individuálno – špecifických požiadaviek dozerá ústavná dietologička a 4 asistentky výživy. Príprava stravy pre detský vek je vzhľadom na metabolizmus rastúceho organizmu technologicky veľmi náročný proces s veľkou variabilitou diét. NÚDCH sa aj touto cestou snaží o výchovu k správnym stravovacím návykom detí.