Oddelenie detskej neurochirurgie (neurocentrum)

Oddelenie detskej neurochirurgie (neurocentrum)

Viac informácií nájdete aj na:
www.detskaneurochirurgia.sk

MUDr. Robert Chrenko, PhD., vedúci lekár
tel. č.: +421 2 593 71 367, e-mail: robert.chrenko@nudch.eu

prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc., lekár-koordinátor Neurocentra,
tel. č.: +421 2 593 71 367, e-mail: bruno.rudinsky@nudch.eu

Mgr. Zuzana Makohuzová, vedúca manažérka,
tel. č.: +421 2 593 71 263, e-mail: zuzana.makohuzova@nudch.eu

Sekretariát,
tel. č.: +421 2 593 71 263

Oddelenie – vyšetrovňa,
tel. č.: +421 2 593 71 256

Dňa 01.04.2019 vzniklo v NÚDCH v Bratislave pracovisko detskej neurochirurgie (Neurocentrum). Pracovisko je svojím charakterom na našom území jedinečné, pretože sa po vzore renomovaných detských nemocničných centier v rámci jednej inštitúcie špecializuje na neurochirurgickú starostlivosť výlučne o detského pacienta. Pracovisko má v súčasnosti spádovú oblasť 2 milióny obyvateľov pre štandardné neurochirurgické výkony a 5,5 milióna (celoštátne) pre vysokošpecializované výkony, čo umožňuje centralizáciu a špičkové ošetrenie zriedkavých neurochirurgických ochorení.

Tím pracoviska sa vykreoval ako reakcia na potreby liečebného procesu a v súčasnosti ho tvoria 3 neurochirurgovia, 1 detský chirurg, 4 lekári v príprave na neurochirurgickú atestáciu, 3 neurochirurgovia na čiastočný úväzok, 1 neurológ (elektrofyziológ), 1 psychológ na čiastočný úväzok a 1 antropológ na čiastočný úväzok. Členovia tímu Neurocentra sú renomovaní špecialisti s dlhoročnými skúsenosťami s pôsobením na domácich aj zahraničných pracoviskách, ako aj s pôsobením na akademickej úrovni (1 habilitovaný a 5 PhD. v odbore).

V rámci NÚDCH bola nadviazaná úzka spolupráca s ostatnými špecialistami z iných detských lekárskych odborov: anesteziológia, neurológia, onkológia, neonatológia, chirurgia a traumatológia, rádiológia, ORL, oftalmológia, pediatria a ortopédia, čím sa starostlivosť o detského neurochirurgického pacienta v porovnaní s minulosťou  štandardizovala aj na interdisciplinárnej úrovni.

POKYNY K HOSPITALIZÁCII_NEUROCENTRUM