Oddelenie centrálnych operačných sál

Oddelenie centrálnych operačných sál (COS)

MUDr. Eva Ogibovičová (primár)
tel. č.: +421 2 59371 212,  e-mail: eva.ogibovicova@nudch.eu

Mgr. Ivana Tatárová (vedúca sestra)
tel. č.: +421 2 59371 821,  e-mail: ivana.tatarova@nudch.eu

 

Centrálne operačné sály sú samostatným oddelením NÚDCH. Zabezpečujú  činnosť na 5 operačných sálach a 1 zákrokovej miestnosti pre chirurgické a nechirurgické medicínske odbory NÚDCH. COS poskytujú elektívnu, semiakútnu a akútnu operačnú starostlivosť detským pacientom pre celú NÚDCH a pre spádový región s celoslovenskou pôsobnosťou. Prevádzku COS riadi, organizuje, koordinuje a kontroluje primár COS v spolupráci s vedúcou sestrou COS, za čo zodpovedajú riaditeľovi NÚDCH a námestníkovi riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť.

Operačná liečba kladie vysoké nároky na technické a materiálne vybavenie, špeciálny výcvik personálu, organizáciu práce a dodržiavanie zásad asepsy a antisepsy. Úlohou operačných sál je zabezpečiť priebeh operácie na vysokej medicínskej odbornej úrovni a zavádzať nové diagnostické a terapeutické postupy v spolupráci s operatérmi. Na operačných sálach sa zabezpečuje nesmierne široké spektrum operačných výkonov jednotlivých chirurgických disciplín, ku ktorým postupne pribúdajú nové operačné miniinvazívne výkony.

Úzka spolupráca s kolektívom DKAIM zabezpečuje implementáciu najnovších trendov v súlade s medicínou založenou na dôkazoch, pri výkonoch používajú najmodernejšie prístrojové vybavenie / USG /, široká škála regionálnych techník zvyšuje komfort pacienta po operácii. Súčasťou COS sú prebúdzacie miestnosti s erudovaným personálom, ktorý sa stará o pacientov v bezprostrednom perioperačnom období.

Operačné výkony sa vďaka modernizácii vykonávajú rýchlo a kvalitne, čo spôsobí, že pacient – dieťa môže byť navrátený do svojho domáceho prostredia bez zbytočného čakania a predlžovania hospitalizačnej doby.

Prebieha neustále zdokonaľovanie informačných systémov na COS a v NÚDCH, ktoré umožňujú systematizáciu postupov operačných sál, zaraďovanie žiadosti o operáciu, ktorá je spravovaná centrálne na COS a aktuálne daná do prevádzkového operačného plánu.