Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

MUDr. Miroslava Kulašíková – vedúca lekárka ambulantnej časti

Tel. č.: + 421 (2) 59371 194, e-mail:   miroslava.kulasikova@nudch.eu

PhDr. Eva Zubaľová – vedúci fyzioterapeut

Tel. č.: + 421( 2) 59371 195, e-mail: eva.zubalova@nudch.eu

Recepcia: +421 (0) 259371 159

Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie je organizačne rozdelené na dve pracoviská: ambulantná časť a fyzioterapiu. Oddelenie sa zameriava na diagnostiku a liečbu pri funkčných a štrukturálnych poruchách, sprevádzajúcich ochorenie, a to prostriedkami odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.  Zabezpečuje rehabilitačnú liečbu pacientov hospitalizovaných na lôžkových oddeleniach všetkých pracovísk NÚDCH a Detského kardiocentra SR a tiež ambulantných pacientov dochádzajúcich z domu a rehabilitačnou liečbou všetkých porúch v detskom a adolescentnom veku , pri ktorých je táto liečba indikovaná. V diagnostickej, terapeutickej a rehabilitačnej oblasti vyžíva najnovšie metódy, techniky  a postupy, fyzikálnoterapeutické procedúry sa poskytujú v moderných priestoroch novovybudovaného úseku fyzikálnej terapie.  Na pracovisku je tiež realizovaná výučba študentov Lekárskej fakulty UK v rámci študijného programu fyzioterapia.

ambulancia č. 1: +421 (0) 259371 736
ambulancia č. 2: +421 (0) 259371 737

POKYNY K VYŠETRENIU_FRO