Nové priestory budú využívať lekári aj rodičia hospitalizovaných detí

V Bratislave 17. júla  2023 –  Na Detskej  klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny (DKAIM) LF UK, LF SZU a Národného ústavu detských chorôb sa nám podarilo vybudovať nový, moderný a útulne vybavený priestor s kuchynkou. Slúžiť bude lekárom aj rodičom malých pacientov s potrebou intenzívnej zdravotnej starostlivosti.

,,Sme veľmi radi, že lekári a personál kliniky majú k dispozícii tento modrene zariadený a útulný priestor, v ktorom môžu pracovať a informovať rodičov  o zdravotnom stave svojich detí. Sme presvedčení, že aj pekné priestory vyhradené na krátkodobé rozhovory s rodičmi, prispejú k budovaniu dôvery medzi  rodičmi a personálom, ktorý sa o dieťa stará,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval  neziskovej organizácii Ronald McDonald House Charities za podporu. Cena rekonštrukcie predstavuje sumu 29 801 € plus architektonický návrh.

Pri konziliárnych rozhovoroch rodičov s vedením kliniky a rovnako personálom a špecialistami, ktorí sa o dieťa starajú, sa budú naďalej využívať aj  formálnejšie priestory zasadacej miestnosti DKAIM.

,,Na DKAIM poskytujú lekári, sestry a ostatný personál vysoko profesionálnu zdravotnú starostlivosť deťom s potrebou intenzívnej zdravotnej starostlivosti z celého Slovenska. Teší nás, že sme mohli pomôcť vybudovať priestor zabezpečujúci citlivý prístup pri každodennom informovaní rodičov o zdravotnom stave týchto detí. Naším poslaním je blízkosť pre rodiny hospitalizovaných detí, preto sme podporili rekonštrukciu, ktorá zapadá do nami presadzovaného na rodinu orientovaného modelu starostlivosti. Tento model starostlivosti zdôrazňuje úlohu rodiny v liečbe chorého dieťaťa. Rekonštrukciou vybraných priestorov sme vytvorili príjemné prostredie, ktoré rodičom spríjemní ťažké chvíle počas hospitalizácie dieťaťa. Týmto projektom sme zároveň nadviazali na našu dlhodobú pomoc NÚDCH, kde sme v minulosti zrekonštruovali sedem priestorov spoločných jedální a herní na viacerých detských oddeleniach, rekonštrukciu nemocničných izieb a nákup prístrojov za viac ako 337.929 eur, povedala Hana Erat, riaditeľka neziskovej organizácie Ronald McDonald House Charities

 

Viac článkov z kategórie