Nemocničné lôžka

Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava, IČO: 00607231 zverejňuje ponuku na prevod vlastníctva majetku štátu v správe Národného ústavu detských chorôb v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je odpredaj hnuteľného majetku

  • nemocničné lôžko  Terno Plus + matrac, rok výroby 2010 – 1 kus
  • nemocničné lôžko  Terno Plus + matrac, rok výroby 2004 – 13 kusov

Technické parametre lôžka:
Dĺžka max.           210 cm
Výška lôžka          39 – 81 cm
Šírka                     102 cm
Max. únosnosť       117 kg
Napájanie               230 V, 1,6 A, 50 Hz

Ručným polohovaním sa dá nastaviť polohovanie: chrbtového dielu, stehenného dielu, polohovanie výšky ložnej plochy, polohovanie sklonu.

Inventárne číslo: 58837, 58467, 58468, 58474, 58475, 58480, 58484, 58490, 58491, 58492, 58493, 58494, 58495, 58496

Nemocničné lôžko terno Plus + matrac, rok výroby 2010 ponúkame za orientačnú cenu  490,- Eur
Nemocničné lôžko terno Plus + matrac, rok výroby 2004 ponúkame za orientačnú cenu  150,- Eur
za 1 kus.

So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu uzavrie Národný ústav detských chorôb kúpnu zmluvu.

Bližšie informácie poskytne: p. Čergelová, telefonický kontakt 02/59371808

Ponuky je možné zasielať e-mailom na cergelova@dfnsp.sk alebo poštou na adresu: Národný ústav detských chorôb, referát operatívnej evidencie, Limbová 1, 833 40 Bratislava v termíne do 15 dní od zverejnenia ponuky.

NÚDCH ako správca majetku štátu si vyhradzuje neuzavrieť kúpnu zmluvu so žiadnym záujemcom.