Klinika detskej psychiatrie má vynovenú jedáleň

V Bratislave 19. apríla 2022 – Pacienti a personál  Kliniky detskej psychiatrie (KDP)  LF UK a Národného ústavu detských chorôb sa v novo zrekonštruovaných priestoroch budú cítiť komfortnejšie. V minulom roku na klinike hospitalizovali 440 detí a urobili 8530 ambulantných vyšetrení.

,,Vážime si každú pomoc našej nemocnici a ďakujeme za rekonštrukciu jedálenskej časti  Kliniky detskej psychiatrie. V príjemnom a modernom prostredí sa všetci cítime lepšie a verím, že rovnako to budú vnímať aj naši pacienti,“ povedala MUDr. Barbora Nedomová, PhD., námestníčka riaditeľa NÚDCH pre nechirurgické disciplíny.

„Ďakujeme za sponzorovanie a realizáciu prerábania jedálenskej časti Kliniky detskej psychiatrie LFUK a NÚDCH. Veľmi si vážime túto pomoc. Skultúrnenie prostredia je napomáhajúce v komplexnom liečebnom procese a veríme,  že v novo zrekonštruovaných priestoroch kliniky sa budú detskí pacienti cítiť komfortnejšie,“ poďakovala spoločnosti TK-BAU s.r.o. doc., MUDr. Jana Trebatická, PhD., prednostka KDP.

,,Pre našu rodinu je prirodzené pomáhať deťom so zdravotnými  problémami, aj náš syn má zdravotný problém. Preto sme ani chvíľu neváhali a pomohli sme deťom na Klinike detskej psychiatrie,“ povedal Karol Jakubík, TK – BAU s.r.o. 

V jedálni a spoločnom priestore  sú nové podhľady, opravené steny, maľovky, nové osvetlenie,  nábytok a fototapeta s prírodným motívom. Celková cena daru dosiahla sumu 10.000 EUR.

Viac článkov z kategórie