Detská pohotovosť

Ambulantná pohotovostná služba (APS), niekedy nazývaná aj lekárska pohotovostná služba alebo pohotovosť, slúži na ošetrenie pacienta po ordinačných hodinách praktického lekára, ku ktorému pacient patrí. Pokiaľ už pacientov praktický lekár neordinuje a pohotovosť ešte nie je otvorená, pacient bude vyšetrený na Oddelení urgentného príjmu.
 
Oddelenie urgentného príjmu NÚDCH (OUP) poskytuje stálu pohotovostnú službu pre deti. Disponuje pediatrickými, chirurgickými ambulanciami a lôžkovou ambulantnou časťou. Ročne sa na pracovisku OUP ošetri okolo 47-tisíc detských pacientov. Viac ako polovica pacientov má nechirurgické ochorenie. Pracovisko je zamerané na diagnostiku a liečbu akútnych ochorení, úrazov či náhlych stavov napríklad otráv. Na pracoviská OUP prichádzajú detskí pacienti s rôznymi ťažkosťami. Je dôležité poznať stav pacienta ešte predtým ako sa dostane k lekárovi do ambulancie, preto je na OUP zriadená triediaca ambulancia v ktorej sestra podľa povahy ťažkostí pacienta určí jeho naliehavosť a ambulanciu pre následné ošetrenie lekárom.  Pediatrická starostlivosť je preto poskytovaná v rôznych ambulanciách s diferencovaným prístupom. V chirurgickej ambulancii sú ošetrení pacienti po úrazoch alebo iných náhlych chirurgických stavov. Oddelenie urgentného príjmu úzko  spolupracuje so záchrannými zdravotnými službami a ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému. Pacienti po ošetrení na pracoviskách OUP sú odovzdaní do všeobecnej, resp. domácej starostlivosti alebo sú odoslaní na hospitalizáciu s cieľom ústavnej liečby. V ambulantnej lôžkovej (expektačnej) časti je podávaná pediatrická starostlivosť na lôžku. Sú to napríklad krátkodobé infúzie, inhalačná liečba, liečba akútnych alergických reakcií, otráv. Po niekoľkých hodinách býva pacient prepustený do domácej starostlivosti.  Vďaka spolupráci s ostatnými pracoviskami NÚDCH aj niektorými externými pracoviskami Oddelenie urgentného príjmu predstavuje dôležitú križovatku rôznych medicínskych odborností na ceste pacienta.