Certifikáty a osvedčenia

Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) je certifikovaný certifikátom kvality podľa ISO 9001 (s výnimkou 7.3) pre činnosti: „Komplexná liečebno-preventívna starostlivosť vrátane konziliárnej a poradenskej činnosti v odbore zdravotníctva, ošetrovateľstva a technického zabezpečenia“ od 30.1.2007.

NÚDCH bol certifikovaný spoločnosťou SGS a certifikát je platný do 12.septembra 2024.

Prílohy na stiahnutie: