BEZPEČNOSŤ NAŠICH KOLEGOV MUSÍ BYŤ PRVORADÁ

V Bratislave 30. mája 2024 – Zdravotníci Národného ústavu detských chorôb absolvovali bezpečnostné školenie ochrany pri takzvanom útoku na mäkký cieľ, ktoré ich pripraví zvládať náročné a vypäté situácie. Počet útokov na zdravotníkov narastá. Na Oddelení urgentného príjmu (OUP) sa zdravotníci takmer denne stretávajú s verbálnymi útokmi a vyhrážkami, ktoré nie sú ďaleko od toho, aby vyústili aj do fyzického útoku. V tých najviac vypätých situáciách konflikty riešia až privolaním polície.

,,Považujeme za veľmi dôležité pripraviť našich zdravotníkov, zvlášť v súčasnosti, kedy narastá počet  útokov nielen na zdravotníkov, ale aj v spoločnosti, na zvládanie náročných situácií, s ktorými sa stretávajú pri výkone svojej práce. Bezpečnostné školenia zamerané na ochranu pri útoku na takzvaný mäkký cieľ sú spojené aj s konkrétnymi situáciami a scenármi, ktoré účastníci  riešia spolu s odborne spôsobilými lektormi. Tí vedia nebezpečné situácie zinscenovať a vtiahnuť tak zdravotníkov do deja ako aktívnych účastníkov a riešiteľov náročných situácií. V rámci školenia dostali aj návody ako predvídať riziko, analyzovať situáciu, zhodnotiť neštandardné znaky v záťažových situáciách a správne používať obranné mechanizmy,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH.

,,Zdravotníci sú vzhľadom na svoju  prácu ľahkým terčom  pre útočníka a zároveň majú vždy tendenciu pomáhať zraneným, čo môže byť pre nich v kritických situáciách mimoriadne rizikové. Pri záchrane a pomoci zraneným pri  útoku napríklad aktívneho strelca alebo útočníka nožom je potrebné túto situáciu správne zhodnotiť,  prežiť a kontaktovať políciu alebo inú pomoc. Všetky tieto úkony je potrebné vykonať správnym spôsobom. Naučia sa byť pripravení na fyzické napadnutie, ale aj nečakané vzplanutie útočníka. Môže to byť napríklad útok aktívnym strelcom, ktorý útok pripravuje, ale môže aj vyústenie rutinnej dennej situácie do útoku človeka, u ktorého vzplanie hnev a pomstychtivosť, „ povedal MUDr. Mgr. Marcel Brenner, PhD.,  primár OUP NÚDCH. Cieľovou skupinou účastníkov školenia sú predovšetkým zdravotníci na pracoviskách, ktoré vykonávajú pohotovostnú službu v  ambulanciách a lôžkových oddeleniach nemocnice. Sú tak lepšie pripravení zvládnuť krízové a nebezpečné situácie  a osvoja si používanie správnych vlastných obranných  mechanizmov – verbálnych, neverbálnych, ako sa správať sa pri aktívnom strelcovi alebo aktívnom útočníkovi tak, aby ochránili nielen svoje životy a zdravie, ale aj ostatných účastníkov nebezpečnej situácie.

Viac článkov z kategórie