Antropometria

Lokalizácia

KDCH – riadiaca časť, zvoniť Sekretariát

Kontakty

Klinika

Ordinačné hodiny

AMBULANCIA ANTROPOMETRIA 2
Klinický antropológ RNDr. Eva Štefánková, PhD.
Čas 7:00–8:00 8:00-12:30 12:30-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00
Pondelok Analýza meraní Celotelové meranie Obed Kraniofaciálne meranie Dokumentácia
Utorok Analýza meraní Kraniofaciálne meranie Obed Celotelové meranie Dokumentácia
Streda Analýza meraní Celotelové meranie Obed Kraniofaciálne meranie Dokumentácia
Štvrtok Analýzy meraní Kraniofaciálne meranie Obed Celotelové meranie Dokumentácia
Piatok Analýza meraní Celotelové meranie Obed Kraniofaciálne meranie Dokumentácia

Kontakt:
Telefón: klapka: 180