Neziskové organizácie pôsobiace na pôde NÚDCH

Neziskové organizácie pôsobiace na pôde NÚDCH

„Pomáhame deťom Národného ústavu detských chorôb“
Nemocničné občianske združenie
IČO: 53263731, IBAN: SK56 0200 0000 0043 7329 1857

Detská chirurgia – OZ SLNIEČKO NA CESTE!
Občianske združenie pôsobí na Klinike detskej chirurgie
IČO: 42306116, IBAN: SK09 8330 0000 0029 0045 1930
www.slnieckonaceste.sk

Krehké deti
Občianske združenie pôsobí na Neonatálnej klinike intenzívnej medicíny
IČO: 30842263, IBAN: SK39 0900 0000 0001 1080 4632
www.krehkedeti.sk

Pro Vita
Občianske združenie pôsobí na Neonatálnej klinike intenzívnej medicíny
IČO: 30843120, IBAN: SK12 7500 0000 0040 0078 2290
www.provita.sk

Neinvestičný fond pre záchranu a zlepšenie zraku
Neinvestičný fond pôsobí na Klinike detskej oftalmológie
IČO: 30844258, IBAN: SK78 0900 0000 0001 7660 2910

Deťom s rakovinou n.o.
Nezisková organizácia pôsobí na Klinike detskej hematológie a onkológie
IČO: 50097270, IBAN: SK94 0200 0000 0036 0736 6854
www.detomsrakovinou.sk

Združenie na pomoc detskej onkológii
Občianske združenie pôsobí na Klinike detskej hematológie a onkológie
IČO: 31753311, IBAN: SK91 0900 0000 0000 1148 1225

Združenie rodičov a detí s druhou šancou
Občianske združenie pôsobí na Transplantačná jednotka kostnej drene
IČO: 36067750, IBAN: SK36 0200 0000 0014 4973 3751

Občianske združenie Pedurol
Občianske združenie pôsobí na Klinike pediatrickej urológie
IČO: 42258171, IBAN: SK49 0200 0000 0029 7722 3557

Detský klub URILKO
Občianske združenie pôsobí na Klinike pediatrickej urológie
IČO: 30790514, IBAN: SK84 1100 0000 0026 2631 0173

“Nová perspektíva pre deti v Národnom ústave detských chorôb”
Občianske združenie pôsobí na Oddelení laboratórnej medicíny
IČO: 42355974, IBAN: SK84 0200 0000 0032 1935 0156

Koza na strome
Občianske združenie pôsobí na Oddelení urgentného príjmu
IČO: 52186938, IBAN: SK45 7500 0000 0040 2709 1588

Združenie pre pomoc deťom s epilepsiou a inými neurologickými ochoreniami
Občianske združenie pôsobí na Klinike detskej neurológie
IČO: 30792703, IBAN: SK57 0200 0000 0017 0741 4455

Pomôž zachrániť detský život
Občianske združenie pôsobí na Detskej klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
IČO: 30793947, IBAN: SK31 0200 0000 0017 6844 9651

OZ ORLÍK NÚDCH
Občianske združenie pôsobí na Detskej otorinolaryngologickej klinike
IČO: 50099191, IBAN: SK80 0900 0000 0051 1846 8955

SPID – Spoločnosť pre primárne imunodeficiencie
Občianske združenie pôsobí na Detskej klinike
IČO: 42182107, IBAN: SK57 0200 0000 0028 3204 8751

Spoločnosť priateľov detí s nedostatočnosťou rastového hormónu
Občianske združenie pôsobí na Detskej klinike
IČO: 30843910

 

Viac článkov z kategórie