Verejná lekáreň

     Otváracie hodiny

 

Umiestnenie: Prízemie polikliniky NÚDCH, Limbova 1, Bratislava

mobil: +421 918 365 229

č.tel.: +421 2 59371 608

Pracovisko verejná lekáreň
Vedúci Mgr. Bednáříková Andrea 
Odborný zástupca PharmDr. Katarína Šumská
Deň Čas otvorenia
Pondelok 07:00 - 22:30
Utorok 07:00 - 22:30
Streda 07:00 - 22:30
Štvrtok 07:00 - 22:30
Piatok 07:00 - 22:30
Sobota 10:00 - 22:30
Nedeľa 10:00 - 22:30
Štátny sviatok
10:00 - 22:30