Pracovisko klinickej imunológie a alergológie

MUDr. Šemberová Jana, PhD., vedúca lekárka
Tel. č.: +421 2 59371, kl. 658, 453, e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Nemečková Darina, vedúca laborantka
Tel. č.: +421 2 59371 kl.658, 454, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

RNDr. Kyselová Tatiana, vedúca analytička
Tel. č. : +421 2 59371 kl.658, 461, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pracovisko klinickej imunológie a alergiológie vzniklo ako samostatné pracovisko  v roku 1987 s postupne sa rozvíjajúcou diagnostikou porúch imunity u detí. Od roku 2010 sa stalo súčasťou Oddelenia laboratórnej medicíny Detskej fakultnej nemocnice (dnes NÚDCH).
Na pracovisku pôsobí 1 lekár so špecializáciou v odbore klinická imunológia a alergiológia, 2 laboratórni diagnostici a 5 laborantov. Pracovisko pozostáva z úsekov diagnostiky bunkovej špecifickej a nešpecifickej imunity, humorálnej imunity a funkčných testov. Zabezpečuje konziliárne vyšetrenia v rámci NÚDCH, detského kardiocentra a všeobecných i odborných detských ambulancií.
Ročne sa na pracovisku vyšetrí cca 56 000 vyšetrení pod kontrolou medzinárodných systémov externého hodnotenia kvality (SEKK a RfB).
Moderné prístrojové vybavenie a rozsiahle spektrum vyšetrovacích metód umožňuje komplexné vyšetrenie pacientov s  primárnymi a sekundárnymi poruchami imunity, s autoimunitnými a alergickými  ochoreniami.
Pracovisko KIA sa podieľa na vzdelávaní lekárskych aj nelekárskych zdravotníckych pracovníkov v odbore klinická  imunológia a alergiológia a aktívne spolupracuje s inými odbornými pracoviskami.