Hematologická ambulancia

Ordinačné hodiny

Kontakt:
Telefón: 02 59371 569, klapka: 569
Lokalizácia: poliklinika, blok D, 2.poschodie, č.dverí 248

ambulancia HEMATOLOGICKÁ ambulancia
LEKÁR Lekár OLM HaT
SESTRA Jana Kovácsová
Čas 7:00–8:00 8:00-13:00 13:00-13:30 13:30-15:00
Pondelok Príprava pracoviska, odbery
MUDr. Nora Jajcaiová Zedníčková)
(objednaní pacienti)
X Administratíva
Utorok Príprava pracoviska, odbery MUDr. Monika Grešíková PhD. X Administratíva
Streda Príprava pracoviska, odbery MUDr. Mária Zavarská
(objednaní pacienti)
X Administratíva
Štvrtok Administratíva MUDr. Monika Grešíková PhD. X Administratíva
Piatok Príprava pracoviska, odbery MUDr. Monika Grešíková PhD.
(kontroly po hospitalizácii, konzíliá)
X Administratíva

 

Poskytuje odbornú špecializovanú ambulantnú starostlivosť vrátane konzultácií v oblasti nemalígnych ochorení krvi a krvotvorných orgánov pre deti zo západoslovenského regiónu i pacientov z celého Slovenska.

Informácie pre rodičov:

Vážení rodičia,
Na prvé vyšetrenie do HTA sa objednajte telefonicky v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 7:45 a od 12:00 do 13:30 alebo elektronicky na platený termín na stránke
www.nudch.eu cez ambulantný rezervačný systém.
Pri vstupe do polikliniky na prízemí sa zaregistrujete pred každým vyšetrením v centrálnej registrácii. Budete potrebovať odporučenie od detského lekára pri prvom vyšetrení a preukaz  poistenca dieťaťa pri každom vyšetrení.
Pred odberom v HTA dieťa nesmie jesť 2,5 - 3 hodiny mliečnu a tukovú stravu (mlieko, kakao, jogurty, syry, salámy, maslo).
Ak dieťa nemá zároveň plánované iné špeciálne vyšetrenie (napr. USG brucha), môže zjesť suchý rožok, piškóty, odporúčame vypiť dostatočné množstvo vody, minerálku, sladený detský alebo ovocný čaj.
Prosíme doniesť si so sebou prázdnu obálku so známkou a adresou rodičov, v ktorej odošle lekár HTA správu s výsledkami vyšetrenia.
Po doručení správy z vyšetrenia v HTA prosíme prečítať si záver vyšetrenia, zapísať si termín ďalšej návštevy v HTA a správu odovzdať ošetrujúcemu detskému lekárovi, ktorý dieťa na vyšetrenie odporučil. Detský lekár Vám predpíše odporučené lieky, ktoré sme ordinovali v HTA.
V prípade, ak dieťa užíva preparát železa a ochorie, resp. užíva antibiotiká, je potrebné prechodne liečbu železom vysadiť a pokračovať v nej až po uzdravení dieťaťa alebo dobratí antibiotík.
Preparáty železa sa zapíjajú vodou, ovocnou (pomarančovou) šťavou, nikdy nie mliekom, čiernym a zeleným čajom.