Klinika detskej pneumológie a ftizeológie

Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH

Vážení rodičia,
Klinika detskej pneumológie a ftizeológe LFSZU a NÚDCH už opätovne pracuje v svojich pôvodných priestoroch v Podunajských Biskupiciach.
Pacienta na vyšetrenie odosiela  obvodný lekár, alebo iný špecialista, na vyšetrenie je potrebné sa telefonicky objednať.
Zároveň upozorňujeme rodičov, že pacienti s príznakmi akútneho respiračného ochorenia musia byť najskôr vyšetrení na Oddelení urgentného príjmu NÚDCH na Kramároch a až následne v ambulancii Kliniky detskej pneumológie a ftizeológie.
Detská gastroenterologická ambulancia MUDr. Bízikovej je zrušená, termín kontroly, či vyšetrenia Vášho dieťaťa je potrebné si objednať v inej gastroenterologickej ambulancii.

Pracovisko: Krajinská 91, 825 56  Bratislava (pavilón D, prízemie a 1. poschodie)

Kontakt:
MUDr. Zuzana Rennerová, PhD., MB, prednosta kliniky
tel. č. +421 (0)905 694 281, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
MUDr. Neuschlová Iveta, zástupkyňa prednostky
Tel. č. +421 (0)905 599 756, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Martina Habarová, vedúca sestra
tel. č. +421 (0)905 599 684, +421 (0)2 59371882, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Klinika detskej pneumológie a ftizeológie (KDPaF) LF SZU a NÚDCH je jedinečným pracovisko svojho druhu na Slovensku. Ročne hospitalizuje okolo 900 pacientov, ambulantne vyšetrí približne 11 000 pacientov z celého Slovenska. Pracovisko diagnostikuje a lieči ochorenia dýchacích orgánov u detí vrátane TBC. Je zároveň najväčším z troch centier Cystickej fibrózy na Slovensku. Ako jediné diagnostikuje a lieči pacientov s primárnou ciliárnou dyskinézou. Poskytuje koncentrovanú starostlivosť o predčasne narodené deti s chronickým pľúcnym ochorením. Klinika ktorá má viac ako 50 ročnú tradíciu, patrila do 1.11.2017 pod Univerzitnú nemocnicu Bratislava- Ružinov. K 1.11.2017 bola delimitovaná do NÚDCH. Ostáva v pôvodných priestoroch ktoré patria k najmodernejším v SR a plne spĺňajú podmienky na poskytovanie adekvátnej zdravotnej starostlivosti a to najmä o pacientov s Cystickou fibrózou. Využíva moderné prístrojové vybavenie potrebné ku komplexnému doriešeniu detského pľúcneho pacienta.

Klinika je súčasťou NÚDCH, je však detašovaným pracoviskom v zdravotníckom zariadení v Podunajských Biskupiciach. Využíva moderné vybavenie. S hospitalizovanými deťmi môžu byť ubytovaní aj ich rodičia. K dispozícii majú izby s vlastným sociálnym zariadením, televízorom a pripojením na WI FI.

Klinika

  1. poskytuje diagnostiku a liečbu ochorení dýchacích orgánov u detí a detskej TBC.
    Má dobre vybudované vlastné bronchoskopické pracovisko, realizuje vyšetrenie GER- pH metriou, ultrasonografiou (vlastné 2 USG prístroje ), kompletne vybavené pracovisko na funkčné vyšetrenie pľúc u detí (NIOX, Bodypletysmografia, bronchoprovokačná jednotka, ponámahový bronchomotorický test, gastrofibroskopia)
  2. je najväčším Centrom liečby Cystickej fibrózy (CF) z troch centier v SR. Koordinuje postupy ostatných centier, prijíma pacientov pred transplantáciou pľúc z celej SR. Klinika spolupracuje so špecialistami z Kliniky hrudníkovej chirurgie v AKH vo Viedni, s ktorými pred viac ako 4 rokmi realizovali úspešnú transplantáciu pľúc u dieťaťa. Klinika je jediným pracoviskom v SR so skúsenosťami v starostlivosti o detských pacientov pred a po transplantácii pľúc. Je tiež celoslovenským referenčným pracoviskom na vyšetrenie potných testov. Do centra pre deti s CF sú odosielané všetky deti s CF zachytené z novorodeneckého screeningu. Klinika je aktívnym členom európskeho registra CF.
  3. poskytuje koncentrovanú starostlivosť o predčasne narodené deti s chronickým pľúcnym ochorením, nastavuje ich na dlhodobú domácu kyslíkovú liečbu. Prijíma na hospitalizáciu cestou prekladu z novorodenenckých oddelení predčasne narodené deti s chronickým pľúcnym ochorením – Bronchopulmonálnou dyspláziou (BPD). S liečbou BPD má 15 ročné skúsenosti. Klinika bola iniciátorom vzniku piatich pracovísk následnej starostlivosti o predčasne narodené deti s perinatálnou pľúcnou patológiou, ktoré pracujú v ambulanciách detských pneumológov v Košiciach, Poprade, Banskej Bystrici, Martine, Nitre a Bratislave. Odborníci sa pravidelne schádzajú na odborných podujatiach aj za účasti neonatológov. SR patrí medzi európske krajiny s najlepšou starostlivosťou o takto choré deti.
  4. zabezpečuje imunoprofylaxiu RSV u predčasne narodených detí – celoslovenský manažment a konzultačné služby pre ostatných lekárov v SR. Vypracovala Metodický list racionálnej farmakoterapie RSV infekcií v detskom veku a dlhodobej domácej kyslíkovej liečby.
  5. diagnostikuje a lieči pacientov s Primárnou ciliárnou dyskinézou.
  6. poskytuje pneumologickú starostlivosť o pacientov so svalovými dystrofiami.
  7. metodicky celoslovensky vedie liečbu komplikácií po BCG vakcinácii (očkovanie proti TBC).
  8. je jedným z dvoch pracovísk v SR, ktoré sa venujú diagnostike a liečbe detskej TBC.

Pedagogická činnosť
Klinika je výukovou bázou LF SZU. Na pôde kliniky sa realizuje výučba študentov LF SZU, ako aj postgraduálna špecializácia v pediatrii v súčinnosti s Klinikou pre deti a dorast A. Getlíka (UNB), postgraduálna príprava v odbore detská pneumológia a ftizeológia. Na klinike odbornú prax z pediatrie pre študentov lekárskych fakúlt.

Vedecko- výskumná činnosť
Pracovníci kliniky pravidelne prednášajú a publikujú na domácich a zahraničných podujatiach.
Klinika založila občianske združenie „ Bambino“, prostredníctvom ktorého sa snaží dopĺňať prístrojové vybavenie pracoviska.

Lôžkové oddelenie (1. poschodie):
recepcia 02 59371455, vyšetrovňa 02/59371 433
lekárska izba (MUDr. Mičietová, Mudr. Bližnáková, MUDr. Perďochová, MUDr.Pavelková, MUDr. Mulera, MUDr. Štefančinová)  02/59371 868
lekárska izba (Doc. Pohanka, PhD, MPH, FCCP, MUDr. Mojžiš, MUDr. Kuriačka) 02/59371 549
lekárska izba (MUDr. Kadlicová) 02/59371 184

Ambulancie (prízemie):
Ordinačné hodiny
07:00 - 08:30  odbery
08:30 - 12:30 ambulantná činnosť, objednávanie pacientov telefonicky
12:30 - 13:00 obedňajšia prestávka
13:00 - 14:12 administratíva

Ambulancia cystickej fibrózy (pondelok, utorok, štvrtok, piatok)                        č. dverí 111                        č. tel.: 02/59371 823
Ambulancia primárnych ciliárnych dyskinéz (streda)                                        č. dverí 111                        č. tel.: 02/59371 823
Pneumologická a ftizeologická ambulancia (denne)                                         č. dverí 106                        č. tel.: 02/59371 570
Pneumologická ambulancia  (denne)                                                              č. dverí 109                        č. tel.: 02/59371 392
Ambulancia pre predčasne narodené deti (streda,  štvrtok, piatok)                    č. dverí 102                        č. tel.: 02/59371 297
Imunoalergologická ambulancia (pondelok)                                                     č. dverí 102                        č. tel.: 02/59371 297
Funkčná diagnostika (denne)                                                                         č. dverí 103                        č. tel.: 02/59371 491
Chloridy v pote (pondelok, utorok, streda, štvrtok)

Vážení rodičia,
ak vaše dieťa čaká operácia, môžete ho v rámci prípravy pred operačným výkonom sprevádzať do vyhradenej časti priestorov operačného traktu.  V takom prípade, nakoľko je to prísne sterilné prostredie, vás žiadame, aby ste si vopred zakúpili jednorazové operačné oblečenie. Môžete si ho zakúpiť aj vo verejnej lekárni v poliklinike NÚDCH alebo v ktorejkoľvek  inej lekárni.
Ďakujeme za porozumenie.