Odborná zdravotnícka prax / odborná stáž prerušovaná

- Odbornú zdravotnícku prax v Národnom ústave detských chorôb (ďalej len „NÚDCH“) majú možnosť vykonávať lekári za účelom zvyšovania svojej odbornej kvalifikácie v špecializačnom odbore.

- Termín odbornej zdravotníckej praxe si záujemca dohodne s prednostom kliniky, na ktorej bude prax vykonaná. Následne zašle vedeniu NÚDCH vysielajúca nemocnica oficiálnu žiadosť o odbornú zdravotnícku prax podpísanú riaditeľom vysielajúcej organizácie, a to najneskôr jeden mesiac pred dohodnutou odbornou zdravotníckou praxou. V žiadosti musí byť uvedený dohodnutý termín praxe, pracovisko praxe a nasledovné údaje týkajúce sa žiadateľa – meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia a špecializačný odbor, v ktorom je žiadateľ zaradený.

- Na žiadosť NÚDCH odpovie zaslaním „Zmluvy o spolupráci pri výkone odbornej zdravotníckej praxe“.

- Odborná zdravotnícka prax v NÚDCH je spoplatnená podľa platného cenníka.

- Najneskôr v deň nástupu na odbornú zdravotnícku prax musí byť „Zmluva o spolupráci pri výkone odbornej zdravotníckej praxe“ podpísaná všetkými účastníkmi a zároveň musí byť na účet NÚDCH, alebo v pokladni NÚDCH uhradený stanovený poplatok.

- V deň nástupu na odbornú zdravotnícku prax v NÚDCH sa hneď ráno absolvent praxe dostaví na referát vzdelávania (budova riaditeľstva, prízemie, Oddelenie personálnej práce a miezd), z dôvodu absolvovania poučenia z predpisov BOZP a ochrane pred požiarmi a z dôvodu zabezpečenia riadneho nástupu na pracovisko.

- Bližšie informácie Vám poskytne

Ing. Henrieta Gruberová, referent vzdelávania NÚDCH

email: vzdeláTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel. č.: +421 (0)2 593 71 463

Prílohy na stiahnutie:

Cenník odborných zdravotníckych praxí a iných vzdelávacích aktivít NUDCH (platný od 15.5.2021) [PDF]

Žiadosť o prac voľno - cirkulácia OZP

Žiadosť o prac. voľno - seminár SV