Časté otázky - koronavírus.

Vážení rodičia., vzhľadom na časté otázky, s ktorými sa na nás obraciate v súvislosti s novým koronavírusom, sme pre vás pripravili nasledovné informácie:

Často sa nás pýtate, či môžete prísť na plánované vyšetrenia a kontroly v odborných ambulanciách. Ak dieťa nemá príznaky respiračných ochorení, zvýšenú teplotu a nemá pozitívnu cestovateľskú anamnézu – necestovali ste do oblastí, v ktorých je nový koronavírus  potvrdený a nebolo v kontakte s osobami, ktoré sa vrátili z rizikových oblastí, môže prísť na vyšetrenie do odbornej ambulancie a nie je potrebné meniť termín vyšetrenia. Samozrejme, to isté platí aj pre sprevádzajúce osoby.

V Národnom ústave detských chorôb sa musí každý pacient pri každej návšteve odbornej ambulancie zaregistrovať na Registrácii pacientov. Toto pracovisko je zároveň prvým filtrom, ktorým zisťujeme cestovateľskú anamnézu. To znamená, že pacienti, ktorí po registrácii odchádzajú do ambulancií, sú epidemiologicky negatívni. V prípade ak by  pacient mal pozitívnu cestovateľskú anamnézu, je ihneď izolovaný a následne riešený v zmysle nariadenia RÚVZ.

V Národnom ústave detských chorôb robíme všetko preto, aby bolo vaše dieťa v bezpečí a chránené pred nákazou novým koronavírusom.  Preto dôrazne žiadame rodičov, ktorí počas hospitalizácie sprevádzajú svoje dieťa na klinike, aby v záujme ochrany zdravia svojho dieťaťa a ostatných hospitalizovaných detí opúšťali kliniku len v odôvodnených prípadoch a nepohybovali sa mimo areálu nemocnice.

Ďakujeme!