Spinálna muskulárna atrofia

August je mesiacom povedomia o spinálnej muskulárnej atrofii – SMA. SMA nie je len zriedkavá, závažná život ohrozujúca choroba s množstvom nezodpovedaných medicínskych otázok, skrývajú sa za ňou pacienti a ich rodiny, ktorí dennodenne čelia mnohým výzvam. Chcete sa dozvedieť viac o SMA?

Čítajte.

Spinílna muskulárna atrofia - SMA