Napíšte nám

Spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá, pomôže nám zistiť, čo môžeme robiť lepšie, čo pacientom a návštevníkom nemocnice chýba a s čím sú spokojní.
 
Svoje podnety nám môžete poskytnúť aj prostredníctvom dotazníkov spokojnosti, ktoré sú k dispozícii v poliklinike NÚDCH pri registrácii pacientov, priamo na jednotlivých lôžkových pracoviskách nemocnice a webovej stránke nižšie.
Poteší nás, ak ste boli spokojní s poskytnutím zdravotnej starostlivosti a prístupom personálu, ak nás o tom budete informovať. Všetky slová vďaky tlmočíme pracoviskám a konkrétnym pracovníkom, ktorým sú adresované.
 
Ďakujeme.
 
Informácia:
V prípade, že chce občan podať sťažnosť, môže tak urobiť písomne, a to v listinnej alebo v elektronickej podobe. Je potrebné sťažnosť adresovať vedeniu NÚDCH, resp. riaditeľovi NÚDCH. Sťažnosť musí spĺňať náležitosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
 
Poštová adresa: NÚDCH, Limbová 1, 833 40 Bratislava
e-mail: sekretariat(zavináč)nudch.eu
tel. kontakt: +421 (0)2 593 71 111