Profil verejného obstarávateľa

 
Národný ústav detských chorôb je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ján Šubin
Telefón: +421 (0)2 593 71 571
E-mail: jan.subin(zavináč)dfnsp.sk