Občianske združenia a neinvestičný fond

OZ Pomáhame deťom Národného ústavu detských chorôb
IČO: 53263731, Bankové spojenie: SK56 0200 0000 0043 7329 1857

Cieľom občianskeho združenia "Pomáhame deťom Národného ústavu detských chorôb"<
Je podpora celkového rozvoja Národného ústavu detských chorôb, najväčšej detskej nemocnice na Slovensku, v ktorej sa liečia najzávažnejší pacienti z celej krajiny. Podpora spočíva najmä v modernizácii priestorov, zabezpečení prístrojového vybavenia, organizovaní verejno-prospešných, kultúrnych podujatí, charitatívnych podujatí a aktivít, či verejných zbierok s cieľom získať pre NÚDCH finančné prostriedky, ako aj edukácia a zvyšovanie povedomia pacientov a širokej verejnosti.

 

"Nová perspektíva pre deti v Národnom ústave detských chorôb"

IČO: 42355974, Bankové spojenie: 3219350156/0200 (VÚB)

 

Krehké deti (Neonatálna klinika intenzívnej medicíny)

IČO: 30842263, Bankové spojenie: 0110804632/0900 (SLSP)

http://ww.krehkedeti.sk

 

Pro Vita (Neonatálna klinika intenzívnej medicíny)

IČO: 30843120, Bankové spojenie: 4000782290/7500 (ČSOB)

http://www.provita.sk

 

Neinvestičný fond pre záchranu a zlepšenie zraku (Očná klinika)

IČO: 30844258, Bankové spojenie: 0176602910/0900 (SLSP)

 

Združenie na pomoc detskej onkológii (Klinika detskej hematológie a onkológie)

IČO: 31753311, Bankové spojenie: 0011481225/0900 (SLSP)

 

Združenie rodičov a detí s druhou šancou (Transplantačná jednotka kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie)

IČO: 36067750, Bankové spojenie: 1449733751/0200 (VÚB)

 

Detský klub URILKO (Klinika detskej urológie)

IČO: 30790514, Bankové spojenie: 2626310173/1100 (TB)

http://urilko.webnode.sk

 

Združenie pre pomoc deťom s epilepsiou a inými neurologickými ochoreniami (Klinika detskej neurológie)

IČO: 30792703, Bankové spojenie: 1707414455/0200 (VÚB)

 

Pomôž zachrániť detský život (Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny)

IČO: 30793947, Bankové spojenie: 1768449651/0200 (VÚB)

 

SPID - Spoločnosť pre primárne imunodeficiencie (Detská klinika)

IČO: 42182107, Bankové spojenie: 2832048751/0200 (VŮB)

 

Občianske združenie Pedurol (Klinika detskej urológie)

IČO: 42258171, Bankové spojenie: 2977223557/0200 (VÚB)

 

Detská chirurgia - OZ SLNIEČKO NA CESTE! (Klinika detskej chirurgie)
IČO: 42306116, Bankové spojenie: 2900451930/8330

http://www.slnieckonaceste.sk/

 

Deťom s rakovinou n.o.
dátum vzniku: 14. 12. 2015,  riaditeľka n.o.: Dáša Malá Fabšíková
IČO: 50097270, IBAN: SK94 0200 0000 0036 0736 6854
http://ww.detomsrakovinou.sk

 

Spoločnosť priateľov detí s nedostatočnosťou rastového hormónu (Detská klinika) - neregistrovaná

IČO: 30843910, Bankové spojenie:

 

Pomoc pre deti s poruchami imunitného systému (Oddelenie laboratórnej medicíny klinická imunológia a alergológia) - neregistrovaná

IČO: 31754112, Bankové spojenie: 2663000115/1100 (TB)

 

Ortopédia pre deti Slovenska – nadačný fond pri Nadácii 42
dátum vzniku: 10. 2. 2015, predseda: prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.
IČO: 36149462, IBAN: SK65 5200 0000 0000 1608 1001

 

OZ ORLík DFNsP Bratislava (Detská otorinolaryngologická klinika)
IČO: 50099191, Bankové spojenie: SK80 0900 0000 0051 1846 8955