Pokyny pre návštevu NÚDCH

Vážení rodičia, vážení sprievodcovia detí,

Pri vstupe do NÚDCH už nie je potrebné vypĺňať dotazník. Na pracovisku Registrácia Oddelenia urgentného príjmu vám bude položená nasledovná otázka: ,,Bolo dieťa alebo osoby žijúce s ním v spoločnej domácnosti, resp. práve sprevádzajúca osoba v kontakte s COVID 19 pozitívnou osobou počas posledných 14 dní?“ V prípade negatívnej odpovede bude dieťaťu aj sprievodcovi umožnený vstup do NÚDCH. Každý pacient, ktorý potrebuje neodkladnú  zdravotnú starostlivosť, bude ošetrený. Pri vstupe do nemocnice je naďalej potrebné používanie rúšok, dezinfekcie rúk a meranie telesnej teploty.

Pre návštevy v nemocnici na lôžkových oddeleniach zostávajú v platnosti nasledovné opatrenia: pacienta pri lôžku môže navštíviť v jednom čase jeden návštevník  po dobu 30 minút, po uplynutí tohto času sa môžu sa môžu návštevníci pri lôžku dieťaťa prestriedať.