Dermatovenerologická ambulancia 1 (kožná)

Ordinačné hodiny

Kontakt:
Telefón: 02 59371 573, klapka: 573
Lokácia:Blok D, 3. poschodie, č. dverí: 335

ambulancia dermatovenerologická Č. 1
LEKÁR(I) MUDr. Andrea Janková
SESTRA Mária Turanová
Čas 7:00–8:00 8:00–13:00 13:00-13:30 13:00-14:00 14.00-15.00
Dni/Poznámka Odbery Ambulancia obed Ambulancia Administratíva/ konzíliá
Sestra Lekár   Lekár Sestra
Pondelok o o x o o
Utorok o o x o o
Streda o o x o o
Štvrtok o

10:00-11:00

Konzultácie

x o o
Piatok o o x o o

O - ordinačné hodiny