Ambulancia klinickej imunológie a alergológie DK a OLM

Ordinačné hodiny

Kontakt:
Telefón: 02 59371 538 , klapka: 538
Lokalizácia: poliklinika (bok D), 1.poschodie, č.dverí 143

ambulancia Ambulancia klinickej imunológie a alergológie DK a OLM
LEKÁR doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD.
SESTRA  
Čas Ambulancia Obed Ambulancia
Pondelok 7:00 – 13:00 x 13:30 – 14:00
Utorok 7:00 – 13:00 x 13:30 – 14:00
Streda 7:00 – 13:00 x 13:30 – 14:00
Štvrtok 9:00 – 12:30 x x
Piatok 9:30 – 12:30 x x

 

Príprava na vyšetrenie

 Z dôvodu dlhodobej neprítomnosti zdravotníckych pracovníkov ambulancie, funguje ambulancia klinickej imunológie v pondelok až stredu v obmedzenom režime. Z tohto dôvodu vás žiadame o trpezlivosť pri kontaktovaní sa s ambulanciou.

Požiadavka na eRecept.
Tento formulár je určený predpisovanie liekov len pre sledovaných pacientov na ambulancii.
Do popisu napíšte názov, gramáž a počet balení lieku.

Súhlasím s použitím mojíich osobných údajov pre potreby NÚDCH.