Fyzio-rehabilitačná ambulancia

Kontakt:
Telefón: 02 5937 1736, klapka: 737, 736
Lokácia:Blok C, -1. poschodie, č. dverí: 127

ambulancia Fyzio-rehabilitačná ambulancia
LEKÁR MUDr. Kulašiková M., MUDr. Zelinková L.
SESTRA Věra Padušňáková
Čas 7:30–12:00 13:00-13:30 13:30-17:00

Dni

Ambulancia OBED Ambulancia
Lekár Lekár
Pondelok x
x MUDr. Zelinková, ambulancia č.2

Utorok

 

MUDr. Zelinková, ambulancia č.2

MUDr. Kulašiková, ambulancia č.1

x

x

Streda

 

 

MUDr. Zelinková, amb.č.2 (párny týždeň)

MUDr. Kulašiková, amb.č.1 (párny týždeň

MUDr. Kulašiková, ambulancia č.1
(nepárny týždeň 7:30 - 10:00)

x

x

Štvrtok

MUDr. Kulašiková, ambulancia č.1
(7:30 - 10:00)

x

x
Piatok MUDr. Kulašiková, ambulancia č.1 x x

O - ordinačné hodiny