Loading...
Loading...
Loading...
Čo sa deje pri vyšetrení MR?
 
Liečba pacientov s PPP je náročná, vyžaduje si stály dozor, viac času a prácu komplexných terapeutických tímov. Preto mi dovoľte aj touto cestou vyjadriť uznanie a poďakovanie lekárom a zdravotníckemu personálu KDP, ako profesionálne a zároveň ľudsky pristupujú k liečbe tejto komplikovanej choroby.
 
Zároveň by som rada poďakovala aj personálu úseku liečebnej výživy a stravovania, ktorého kreativita, porozumenie a osobný vklad pri príprave jedla častokrát pomohli pacientom s PPP spríjemniť pre nich obzvlášť ťažké momenty viazané s jedlom.
S pozdravom
Carmen Pavlakovičová
 
Detská dermatovenerologická klinika
Detská klinika
Detská otorinologická klinika
Klinika detskej hematológie a onkológie
Klinika detskej chirurgie
Klinika detskej neurológie
Klinika detskej oftalmológie
Klinika detskej psychiatrie
Neonatologická klinika intenzívnej medicíny
Ortopedická klinika
Klinika pediatrickej urológie
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie
Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
Oddelenie detskej neurochirurgie (Neurocentrum)
Fyziorehabilitačné oddelenie
Nemocničná lekáreň
Oddelenie laboratórnej medicíny
Rádiodiagnostické oddelenie
Oddelenie urgentného príjmu