Naša malá pacientka si precvičuje grafomotorické cvičenia – vyfarbovanie v línii, obkresľovanie a kreslenie čiar.✏️🖌🖍