Národný ústav detských chorôb (NÚDCH)
Limbová 1, 833 40 Bratislava, Slovenská republika, EÚ
 
Spojovateľka: +421 (0)2 593 71 111
Mobil (v prípade poruchy tel. ústredne - nefunkčnej tel. linky 59371 111): +421 918 365 287
Sekretariát riaditeľa: +421 (0)2 593 71 512, 513
e-mail: sekretariat(zavináč)nudch(bodka)eu
             info(zavináč)nudch(bodka)eu
 
Protikorupčná linka pre nahlasovanie podozrení z korupcie: korupcia(zavináč)nudch(bodka)eu
 
Pracovník pre styk s verejnosťou: Mgr. Dana Kamenická, +421 917 370 843
 
spoje MHD:
- z Hlavnej železničnej stanice - autobus č. 32 (zastávka Magurská, Nemocnica Kramáre)
- z Autobusovej stanice Mlynské Nivy - trolejbus č. 42 (zastávka Magurská, Nemocnica Kramáre)
 
ostatné spoje MHD:
- trolejbus č. 64 (zastávka Magurská, Nemocnica Kramáre)
- trolejbus č. 49 (zastávka Magurská)
 
 
IČO:        00607231
DIČ:        2020848368
IČ DPH:  SK 2020848368
Číslo podnikateľského bankového účtu:  IBAN: SK44 8180 0000 0070 0027 9381
Číslo sponzorského bankového účtu:      IBAN: SK13 8180 0000 0070 0027 9357
Číslo prevádzkového účtu:                        IBAN: SK32 8180 0000 0070 0027 9306