Klinika detskej pneumológie a ftizeológie

Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH

Pracovisko: Limbova1, 833 40  Bratislava (pavilón E, prízemie a 4. poschodie)

Kontakt: lôžkové oddelenie – recepcia 02 59371455

MUDr. Zuzana Rennerová, PhD., MBA, prednosta kliniky
tel. č. +421 0905 694 281, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MUDr. Neuschlová Iveta, zástupkyňa prednostky
Tel. 4. +421 905 599 756, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Martina Habarová, vedúca sestra
tel. č. +421 905 599 684, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Klinika detskej pneumológie a ftizeológie (KDPaF) LF SZU a NÚDCH je jedinečným pracovisko svojho druhu na Slovensku. Ročne hospitalizuje okolo 900 pacientov, ambulantne vyšetrí približne 11 000 pacientov z celého Slovenska. Pracovisko diagnostikuje a lieči ochorenia dýchacích orgánov u detí vrátane TBC. Je zároveň najväčším z troch centier Cystickej fibrózy na Slovensku. Ako jediné diagnostikuje a lieči pacientov s primárnou ciliárnou dyskinézou. Poskytuje koncentrovanú starostlivosť o predčasne narodené deti s chronickým pľúcnym ochorením. Klinika ktorá má viac ako 50 ročnú tradíciu, patrila do 1.11.2017 pod Univerzitnú nemocnicu Bratislava- Ružinov. K 1.11.2017 bola delimitovaná do NÚDCH. Ostáva v pôvodných priestoroch ktoré patria k najmodernejším v SR a plne spĺňajú podmienky na poskytovanie adekvátnej zdravotnej starostlivosti a to najmä o pacientov s Cystickou fibrózou. Využíva moderné prístrojové vybavenie potrebné ku komplexnému doriešeniu detského pľúcneho pacienta.

Klinika je súčasťou NÚDCH, je však detašovaným pracoviskom v zdravotníckom zariadení v Podunajských Biskupiciach. Využíva moderné vybavenie. S hospitalizovanými deťmi môžu byť ubytovaní aj ich rodičia. K dispozícii majú izby s vlastným sociálnym zariadením, televízorom a pripojením na WI FI.

Klinika:

  1. poskytuje diagnostiku a liečbu ochorení dýchacích orgánov u detí a detskej TBC.
    Má dobre vybudované vlastné bronchoskopické pracovisko, realizuje vyšetrenie GER- pH metriou , ultrasonografiou (vlastné 2 USG prístroje ), kompletne vybavené pracovisko na funkčné vyšetrenie pľúc u detí (NIOX, Bodypletysmografia, bronchoprovokačná jednotka, ponámahový bronchomotorický test, gastrofibroskopia).
  2. je najväčším Centrom liečby Cystickej fibrózy (CF) z troch centier v SR. Koordinuje postupy ostatných centier, prijíma pacientov pred transplantáciou pľúc z celej SR. Klinika spolupracuje so špecialistami z Kliniky hrudníkovej chirurgie v AKH vo Viedni, s ktorými pred viac ako 4 rokmi realizovali úspešnú transplantáciu pľúc u dieťaťa. Klinika je jediným pracoviskom v SR so skúsenosťami v starostlivosti o detských pacientov pred a po transplantácii pľúc. Je tiež celoslovenským referenčným pracoviskom na vyšetrenie potných testov. Do centra pre deti s CF sú odosielané všetky deti s CF zachytené z novorodeneckého screeningu. Klinika je aktívnym členom európskeho registra CF.
  3. poskytuje koncentrovanú starostlivosť o predčasne narodené deti s chronickým pľúcnym ochorením, nastavuje ich na dlhodobú domácu kyslíkovú liečbu. Prijíma na hospitalizáciu cestou prekladu z novorodenenckých oddelení predčasne narodené deti s chronickým pľúcnym ochorením – Bronchopulmonálnou dyspláziou (BPD). S liečbou BPD má 15 ročné skúsenosti. Klinika bola iniciátorom vzniku piatich pracovísk následnej starostlivosti o predčasne narodené deti s perinatálnou pľúcnou patológiou, ktoré pracujú v ambulanciách detských pneumológov v Košiciach, Poprade, Banskej Bystrici, Martine, Nitre a Bratislave. Odborníci sa pravidelne schádzajú na odborných podujatiach aj za účasti neonatológov. SR patrí medzi európske krajiny s najlepšou starostlivosťou o takto choré deti.
  4. zabezpečuje imunoprofylaxiu RSV u predčasne narodených detí – celoslovenský manažment a konzultačné služby pre ostatných lekárov v SR. Vypracovala Metodický list racionálnej farmakoterapie RSV infekcií v detskom veku a dlhodobej domácej kyslíkovej liečby.
  5. diagnostikuje a lieči pacientov s Primárnou ciliárnou dyskinézou.
  6. poskytuje pneumologickú starostlivosť o pacientov so svalovými dystrofiami.
  7. metodicky celoslovensky vedie liečbu komplikácií po BCG vakcinácii (očkovanie proti TBC).
  8. je jedným z dvoch pracovísk v SR, ktoré sa venuje diagnostike a liečbe detskej TBC.

 

Šturktúra ambulancií KDPaF a personálne obsadenie, ordinačné hodiny:

Imunologická ambulancia č.tel.: 02/5937276

Gastroenterogická ambulancia č.tel.: 02/5937276 (mimo prevádzku)

7:00 - 9:00 objednávanie pacientov telefonicky, odbery
9:00 - 12.30
12:30 - 13:00 odebňajšia prestávka
13:00 - 14:12 administratíva

Č.dverí Deň Názov amb Lekár Ord.hod. Sestra
109 Pondelok imuno. amb Doc. MUDr. Pohanka 9:00 - 12:30 Schwartzová Katarína
  Utorok gastro.amb. MUDr. Bíziková 8:30 - 12:30 Schwartzová Katarína
  Streda gastro.amb. MUDr. Bíziková 8:30 - 12:30 Schwartzová Katarína
  Štvrtok gastro.amb. MUDr. Bíziková 8:30 - 12:30 Schwartzová Katarína
  Piatok imuno. amb predn. MUDr.Rennerová 9:00 - 12:00 Schwartzová Katarína

 

CF+PCD ambulancia č.tel.:02/59371823

7:00-9:00 objednávanie pacientov telefonicky, odbery
9:00-12:30
12:30-13:00 odebňajšia prestávka
13:00-14:12 administratíva

Č.dverí Deň Názov amb Lekár Ord.hod. Sestra
112 Pondelok CF amb. MUDr. Bližnáková 7:00 - 14:12 Razgyelová Monika
  Utorok CF amb. MUDr. Bližnáková 7:00 - 14:12 Razgyelová Monika
  Streda CF amb. MUDr. Bližnáková 7:00 - 14:12 Razgyelová Monika
  Štvrtok CF amb MUDr. Bližnáková 7:00 - 14:12 Razgyelová Monika
  Piatok CF amb. MUDr. Bližnáková 7:00 - 14:12 Razgyelová Monika

 

Pneumologia 1, č.tel.: 02/59371570 (mimo prevádzku)

7:00 - 9:00 objednávanie pacientov telefonicky, odbery
9:00 - 12:30
12:30 - 13:00 odebňajšia prestávka
13:00 - 14:12 administratíva

Č.dverí Deň Názov amb Lekár Ord.hod. Sesta
106 Pondelok pneum.amb. MUDr. Kadlicová 7:00 - 14:12 Tothová Katarína
  Utorok pneum.amb. MUDr. Mulera,
MUDr. Kadlicová
7:00 - 14:12 Tothová Katarína
  Streda pneum.amb. MUDr. Kadlicová 7:00 - 14:12 Tothová Katarína
  Štvrtok pneum.amb. MUDr. Mulera,
MUDr. Kadlicová
7:00 - 14:12 Tothová Katarína
  Piatok pneum.amb. MUDr. Kadlicová 7:00 - 14:12 Tothová Katarína

 

Pneumologia 2, č.tel.: 02/59371392 (mimo prevádzku)

7:.00 - 9:00 objednávanie pacientov telefonicky, odbery
9:00 - 12:30
12:30 - 13:00 odebňajšia prestávka
13:00 - 14:12 administratíva

Č.dverí Deň Názov amb Lekár Ord.hod. Sesta
105 Pondelok pneum.amb. MUDr.Babencová 7:00 - 14.:12 Švábová Eva
  Utorok pneum.amb. MUDr. Vargová 7:00 - 14:12 Švábová Eva
  Streda pediatr.amb. MUDr.Mojžiš 7:00 - 14:12 Švábová Eva
  Štvrtok pneum.amb. MUDr.Mojžiš 7:00 - 14:12 Švábová Eva
  Piatok pneum.amb. MUDr.Mojžiš 7:00 - 14:12 Švábová Eva

 

Pneumologia 3, č. tel.: 02/59371297

7:00 - 9:00 objednávanie pacientov telefonicky, odbery
9:00 - 12:30
12:30 - 13:00 odebňajšia prestávka
13:00 - 14:12 administratíva

Č.dverí Deň Názov amb Lekár Ord.hod. Sestra
102 Pondelok PCD MUDr. Mičietová 7:00 - 14:12 Belušová
  Utorok   MUDr. Mičietová 7:00 - 14:12  
  Streda Akútna ambulancia MUDr. KUriačka 7:00 - 14:12  
  Štvrtok Predčasne narodené deti MUDr. Mičietová,
MUDr. Vargová
7:00 - 14:12  
  Piatok Aplikácia Synagys,

prim. MUDr. Neuschlová,
MUDr. Kuriačka /SL/,
MUDr. Perďochová,
MUDr. Kuriačka /aplikácia Synagys/

7:00 - 10:00  
SL 10:00 - 14:15  

 

Funkčná diagnostika, potné testy, č.tel.: 02/59371491 (mimo prevádzku)

7:00 - 9:00 objednávanie pacientov telefonicky
9:00 - 12:30 hod.
12:30 - 13:00 hod. odebňajšia prestávka
13:00 - 14:12 hod. administratíva

Č.dverí Deň Názov amb Lekár Ord.hod. Sestra
103 Pondelok     7:00 - 13:00 Szelepcsényi Angela
  Utorok     7_00 - 13:00 Szelepcsényi Angela
  Streda     7:00 - 13:00 Szelepcsényi Angela
  Štvrtok     7:00 - 13:00 Szelepcsényi Angela
  Piatok     7:00 - 13:00 Szelepcsényi Angela

  

Dovoľujeme si úctivo požiadať spolupracujúcich a odosielajúcich všeobecných lekárov pre deti a dorast o zasielanie pacientov na našu kliniku so spracovanými údajmi o detskom pacientovi a požiadavkou/otázkou, ktorú nás žiadajú vyšetriť.

Pedagogická činnosť

Klinika je výukovou bázou LF SZU. Na pôde kliniky sa realizuje výučba študentov LF SZU, ako aj postgraduálna špecializácia v pediatrii v súčinnosti s Klinikou pre deti a dorast A. Getlíka (UNB). Pravidelne každé leto mávajú na klinike odbornú prax z pediatrie študenti z rôznych lekárskych fakúlt. sa na klinike konajú špecializačné atestácie z odboru Detská pneumoftiezológia. Študenti z rôznych lekárskych fakúlt mávajú na klinike odbornú prax z pediatrie.


Vedecko- výskumná činnosť

Pracovníci kliniky pravidelne prednášajú a publikujú na domácich a zahraničných podujatiach.

Klinika založila občianske združenie „ Bambino“, prostredníctvom ktorého sa snaží dopĺňať prístrojové vybavenie pracoviska.                      

 

Vážení rodičia,
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) bola v rámci krízového manažmentu presťahovaná do priestorov NÚDCH vrátane ambulantnej činnosti. Pracovníci kliniky telefonicky kontaktujú svojich pacientov a informujú ich o všetkých zmenách. Napreik tomu prosíme rodičov objednaných pacientov, aby pred návštevou ambulancie telefonicky kontaktovali personál ambulancie na tel. č. : 59 371 433 alebo 59 371 542, ktorý individuálne posúdi nutnosť vyšetrenia.
Zároveň upozorňujeme rodičov, že pacienti s príznakmi akútneho respiračného ochorenia musia byť najskôr vyšetrení na Oddelení urgentného príjmu a až následne v ambulancii Kliniky detskej pneumológie a ftizeológie.
Ambulancia CF a pneumologická ambulancia sa nachádza na mínus 1. poschodí so samostatným vstupom do budovy.

Dôležité kontakty:

02 / 59 371 433 alebo 02 / 59 371 542