Povinná letná prax

- Študenti vysokých škôl, ktorí majú záujem o vykonanie povinnej letnej praxe v NÚDCH, si vopred dohodnú náplň a termín praxe s prednostom príslušnej kliniky.

- Následne na referát vzdelávania NÚDCH doručia:

  1. "Žiadosť o absolvovanie povinnej letnej praxe", a to najneskôr jeden mesiac vopred.
  2. Návrh zmluvy o vykonaní praxe študenta (pripraví vysoká škola). V prípade, že má príslušná vysoká škola uzatvorenú s NÚDCH rámcovú/všeobecnú zmluvu (napr. LF UK), resp. dohodu o zabezpečení odbornej praxe, návrh zmluvy sa od študenta nevyžaduje.
  3. „Posudok o zdravotnej spôsobilosti“, ktorý je potrebné predložiť najneskôr v deň nástupu na prax.

- Bližšie informácie Vám poskytne

Mgr. Katarína Hanesová, referent vzdelávania NÚDCH

email: katarina.hanesova(zavináč)nudch.eu

tel. č.: +421 (0)2 593 71 463

Prílohy na stiahnutie:

Žiadosť študenta VŠ o letnú prax [PDF]

Posudok o zdravotnej spôsobilosti študenta [PDF]