Oznamy

Zákaz návštev v NÚDCH

2.9.2020 - Na základe rozhodnutia Krízového štábu NÚDCH v súvislosti s ochorením COVID – 19 platí od dnešného dňa, 02.09.2020 až do odvolania, zákaz návštev na všetkých lôžkových pracoviskách nemocnice. NÚDCH pristúpil k tomuto opatreniu v záujme ochrany zdravia svojich pacientov a zamestnancov nemocnice.
Ďakujeme za porozumenie.

Nové odberové miesto je určené pre všetkých – deti aj dospelých, ktorí budú na toto pracovisko smerovaní príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo prostredníctvom aplikácie Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) a budú mať vystavený tzv. COVID -19 PASS.

Nachádza sa hneď pri vchode na urgentný príjem. Vyšetrenia sa robia mimo priestorov NÚDCH. Testované osoby tak nevstupujú do priestorov NÚDCH, čo je bezpečné pre pacientov aj personál nemocnice. Odbery vykonávajú nemocnicou určení zdravotnícki pracovníci. K dispozícii majú technické zariadenie, ktoré umožní anonymným spôsobom spojiť COVID – 19 PASS prichádzajúcej osoby so odobratou vzorkou, ktorá je ešte v ten istý deň odoslaná na spracovanie do príslušného  laboratória. 

Pre pacientov hospitalizovaných alebo v starostlivosti NÚDCH má nemocnica určený vlastný spôsob vykonávania odberov – pri lôžku pacienta alebo v ambulancii.

V Bratislave 16. júla  2020 – Vážení rodičia a návštevníci Národného ústavu detských chorôb, z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác - výmeny okien, dverí a iných prác v priestoroch nemocnice a polikliniky vás zdvorilo žiadame o zvýšený dohľad nad deťmi. Rovnako aj vás samotných prosíme o zvýšenú pozornosť. Ďakujeme za vašu trpezlivosť – robíme to pre vás a vaše deti.

 

Vážení rodičia,
ak vaše dieťa čaká operácia, môžete ho v rámci prípravy pred operačným výkonom sprevádzať do vyhradenej časti priestorov operačného traktu.  V takom prípade, nakoľko je to prísne sterilné prostredie, vás žiadame, aby ste si vopred zakúpili jednorazové operačné oblečenie. Môžete si ho zakúpiť aj vo verejnej lekárni v poliklinike NÚDCH alebo v ktorejkoľvek  inej lekárni.
Ďakujeme za porozumenie.