Oznamy

Zákaz návštev v NÚDCH

2.9.2020 - Na základe rozhodnutia Krízového štábu NÚDCH v súvislosti s ochorením COVID – 19 platí od dnešného dňa, 02.09.2020 až do odvolania, zákaz návštev na všetkých lôžkových pracoviskách nemocnice. NÚDCH pristúpil k tomuto opatreniu v záujme ochrany zdravia svojich pacientov a zamestnancov nemocnice.
Ďakujeme za porozumenie.

Nové odberové miesto je určené pre všetkých – deti aj dospelých, ktorí budú na toto pracovisko smerovaní príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo prostredníctvom aplikácie Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) a budú mať vystavený tzv. COVID -19 PASS.

Vyšetrenia sa robia mimo priestorov NÚDCH. Testované osoby tak nevstupujú do priestorov NÚDCH, čo je bezpečné pre pacientov aj personál nemocnice. Odbery vykonávajú nemocnicou určení zdravotnícki pracovníci. K dispozícii majú technické zariadenie, ktoré umožní anonymným spôsobom spojiť COVID – 19 PASS prichádzajúcej osoby so odobratou vzorkou, ktorá je ešte v ten istý deň odoslaná na spracovanie do príslušného  laboratória. 

Pre pacientov hospitalizovaných alebo v starostlivosti NÚDCH má nemocnica určený vlastný spôsob vykonávania odberov – pri lôžku pacienta alebo v ambulancii.

Vážení rodičia,
ak vaše dieťa čaká operácia, môžete ho v rámci prípravy pred operačným výkonom sprevádzať do vyhradenej časti priestorov operačného traktu.  V takom prípade, nakoľko je to prísne sterilné prostredie, vás žiadame, aby ste si vopred zakúpili jednorazové operačné oblečenie. Môžete si ho zakúpiť aj vo verejnej lekárni v poliklinike NÚDCH alebo v ktorejkoľvek  inej lekárni.
Ďakujeme za porozumenie.