Oznamy

V Bratislave 16. júla  2020 – Vážení rodičia a návštevníci Národného ústavu detských chorôb, z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác - výmeny okien, dverí a iných prác v priestoroch nemocnice a polikliniky vás zdvorilo žiadame o zvýšený dohľad nad deťmi. Rovnako aj vás samotných prosíme o zvýšenú pozornosť. Ďakujeme za vašu trpezlivosť – robíme to pre vás a vaše deti.

 

Vážení rodičia,
ak vaše dieťa čaká operácia, môžete ho v rámci prípravy pred operačným výkonom sprevádzať do vyhradenej časti priestorov operačného traktu.  V takom prípade, nakoľko je to prísne sterilné prostredie, vás žiadame, aby ste si vopred zakúpili jednorazové operačné oblečenie. Môžete si ho zakúpiť aj vo verejnej lekárni v poliklinike NÚDCH alebo v ktorejkoľvek  inej lekárni.
Ďakujeme za porozumenie.