Chirurgická prijmová a odborná ambulancia

Kontakt:
Telefón: 02 59371 407, klapka: 407
Lokalizácia: poliklinika, 1. poschodie, č.dverí 121

ambulancia  prijmová  a ODBORNÁ ambulancia
LEKÁR(I)

Príjmová ambulancia - lekár KDCH podľa rozpisu služieb

Amb. cievnej chirurgie – MUDr. Jozef Babala

Hrudníková ambulancia - MUDr. Pavol Omaník

SESTRA Edita Sýkorová
Čas 8:00–13:00 13:00-13:30 13:30-15:00

Dni

Poznámka

Ambulancia OBED Administratíva
Lekár -sestra Sestra
Pondelok o x o
Príjmová amb.
Utorok o x o
Príjmová amb.
Streda o x o
Príjmová amb.
Štvrtok o x o
Príjmová amb.
Piatok   x o
Cievna chirurgia 8:00 – 10:30
Hrudníková amb 10.30 - 12.30

O - ordinačné hodiny
KDCH – Klinika detskej chirurgie