Genetická ambulancia

Kontakt:
Telefón: 02 / 59371 856, klapka: 856 - výsledky priebežne
Lokalizácia: Poliklinika, 2. poschodie, č.dverí 213

ambulancia Genetická ambulancia
Lekár
MUDr. Olívia Hamidová, PhD., MUDr. Gabriela Hrčková
Sestra
Eva Šavelová
Čas 7:00–10:00 10:00-13:00 13:00-13:30 13:30-15:00
Pondelok Odbery Objednaní pacienti Obed Administratíva
Utorok  -  -
 -  -
Streda Odbery Objednaní pacienti Obed Administratíva
Štvrtok  -  - -  -
Piatok Odbery Objednaní pacienti
Obed Administratíva

Pacientov na vyšetrenia objednávame.

V záujme skrátenia času čakania prideľujeme orientačné časy vyšetrenia. Reálny čas vyšetrenia je ovplyvnený odlišnou dĺžkou vyšetrení, poradím príchodu pacientov a potrebou vyšetrení v iných odborných ambulanciách NÚDCH v rovnaký deň.

Pri príchode do NÚDCH sa vždy zaregistrujte na CENTRÁLNEJ REGISTRÁCII (prízemie). Od momentu registrácie o vašom príchode vieme. Pri príchode do čakárne ambulancie preto nemusíte klopať, ale ohláste sa sestričke, ktorá pravidelne vychádza pred ambulanciu.

Pacientov do ambulancie voláme.

ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU!