Fyzio-rehabilitačná ambulancia

Kontakt:
Telefón: 02 59371 736, klapka: 736
Lokácia:Blok C, -1. poschodie, č. dverí: 127

ambulancia Fyzio-rehabilitačná ambulancia
LEKÁR MUDr. Kulašiková Miroslava, MUDr. Plavcová Dária
SESTRA Věra Poláková
Čas 7:30 – 10:00 10:00 - 12:00

Dni

Ambulancia 1
Ambulancia 2
Lekár Lekár

Pondelok

X

MUDr. Plavcová Dária

Utorok

MUDr. Kulašiková Miroslava

MUDr. Plavcová Dária

Streda

MUDr. Kulašiková Miroslava

MUDr. Plavcová Dária

Štvrtok

MUDr. Kulašiková Miroslava

MUDr. Plavcová Dária

Piatok

MUDr. Kulašiková Miroslava

MUDr. Plavcová Dária

X - neordinuje sa (ranná porada, administratívna činnosť, konzultácie)