Odborná chirurgická ambulancia

Kontakt:
Telefón: 02 59371 774, Klapka: 774
Lokalizácia: poliklinika, 1. poschodie, č. dverí 119

ambulancia odbornÁ chirurgická ambulancia
LEKÁRI Onko-chirurgická ambulancia MUDr. Igor Béder
Neurocentrum MUDr. František Horn
MUDr. Robert Chrenko
VVCH črevného traktu MUDr. Mária Jursová
MUDr. Rastislav Králik
MUDr. Daniela Trepáčová
Hrudníková chirurgia MUDr.Pavol Omaník
Neurochirurgická amb. MUDr.Martin Smrek
SESTRA Zuzana Énekesová
Čas 7:00–8:30 8:30-10:00 10:00–13:30 13:30-14:00 14:00-15:00

Dni

Poznámka

Príprava amb.,
objednávanie
pacientov

 Ambulancia

 Ambulancia

 

OBED

 Administratíva, objednávanie pacientov

Sestra Lekár - sestra Lekár - sestra Sestra - lekár

Pondelok
MUDr. Horn

 X

 X

10:00 - 14:00
X O

Utorok
MUDr. Omaník

X X 9:00-13:00 X O

Streda
MUDr. Béder

 

X

8:30-11:00

 X X X
MUDr. Králik
MUDr. Trepáčová
 X

11:00-14:00
(nepárny týždeň)

X

MUDr. Horn

 X

11:00-14:00
(párny týždeň)

O

Štvrtok
MUDr. Chrenko

od 8:00

8:00 - 10:00

 X X X
MUDr. Smrek  X

10:00-13:00

Piatok
MUDr. Jursová

X od 9:00 do 13:00
X O

O - ordinačné hodiny