Chirurgické ambulancie

Všeobecná chirurgická ambulancia

Chirurgická ambulancia úrazová

Chirurgická ambulancia príjmová a odborná

Odborná chirurgická ambulancia

Traumatologická (úrazová) ambulancia

Antropometria