• Vážení rodičia a sprievodcovia našich detských pacientov,

    dovoľujeme si vás zdvorilo požiadať, aby ste pred plánovanou návštevou našej nemonice zhodnotili svoju spôsobilosť pre vstup do nemocnice podľa pokynov uvedených TU.